SAMCO bàn giao 02 xe ép rác cho Công ty TNHH MTV Thành Lễ Đạt

SAMCO bàn giao 02 xe ép rác cho Công ty TNHH MTV Thành Lễ Đạt

<p>Sáng ngày 21/08/2017, Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn SP.SAMCO đã tiến hành bàn giao 02 ô tô chở rác cho đơn vị Công ty TNHH MTV Thành Lễ Đạt</p>
Xem thêm
SAMCO bàn giao 01 xe chở rác cho Công ty cổ phần Champaclean của Lào (tt)

SAMCO bàn giao 01 xe chở rác cho Công ty cổ phần Champaclean của Lào (tt)

<p>Sáng ngày 21/08/2017, Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn SP.SAMCO đã tiến hành bàn giao 01 ô tô chở rác cho đơn vị Công ty cổ phần Champaclean đến từ Lào</p>
Xem thêm
SAMCO bàn giao 01 xe chở rác HINO cho Công ty cổ phần Champaclean của Lào

SAMCO bàn giao 01 xe chở rác HINO cho Công ty cổ phần Champaclean của Lào

<p>Sáng ngày 01/08/2017, Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn SP.SAMCO đã tiến hành bàn giao chiếc ô tô chở rác đầu tiên cho đơn vị đến từ Lào là Công ty cổ phần Champaclean.</p>
Xem thêm
SAMCO bàn giao 01 xe tưới nước cho Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích  Quận 3

SAMCO bàn giao 01 xe tưới nước cho Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 3

<p>Sáng ngày 18/08/2017, Xí nghiệp cơ khí ô tô chuyên dùng An Lạc - SP.SAMCO đã tiến hành bàn giao 01 xe ô tô Xi-tec (xe phun nước HINO FG8JJSB) cho đơn vị Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 3.</p>
Xem thêm
SAMCO bàn giao 02 xe rác cho Ban Quản Lý Công trình Công cộng huyện Phú Quốc

SAMCO bàn giao 02 xe rác cho Ban Quản Lý Công trình Công cộng huyện Phú Quốc

<p>Sáng ngày 11/08/2017, Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn SP.SAMCO đã tiến hành bàn giao 02 ô tô chở rác cho đơn vị Ban Quản Lý Công trình Công cộng huyện Phú Quốc.</p>
Xem thêm
SAMCO bàn giao 05 Xe tải cẩu cho Công ty TNHH MTV Thoát Nước Đô Thị TP.HCM

SAMCO bàn giao 05 Xe tải cẩu cho Công ty TNHH MTV Thoát Nước Đô Thị TP.HCM

<span style="font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; display: inline !important; font-family: Roboto, sans-serif; color: #333333;">Ngày 17/07/2017, SAMCO đã bàn giao 05 xe tải cẩu cho Công ty TNHH MTV Thoát Nước Đô Thị TP.HCM.</span>
Xem thêm