Chính sách chất lượng

Vì mục tiêu phát triển bền vững, Giám đốc và toàn thể CB-CNV Xí nghiệp Cơ khí Ô tô Chuyên dùng An Lạc cam kết: 

  • Hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng của Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV;
  • Kiểm soát chất lượng thông qua hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;
  • Hướng vào khách hàng với phương châm: Hợp tác – Hành động – Hiệu quả;
  • Tiêu chuẩn hóa nhằm đảm bảo sản phẩm có chất lượng ổn định, tin cậy và phù hợp đối với tất cả khách hàng;
  • Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong sản xuất.