XCTHI 050

XCTHI 050

  • Xe cơ sở: Hino FC9JESW 
  • Tự trọng : 5.205 kg
  • Tải trọng : 5.000 kg
  • Tổng trọng tải : 10.400 kg
  • Thể tích bồn chứa nước : 5,0 m³
XCTHI 080

XCTHI 080

  • Xe cơ sở: Hino FC9JESW
  • Tự trọng : 6.905 kg
  • Tải trọng : 8.000 kg
  • Tổng trọng tải : 15.100 kg
  • Thể tích bồn chứa nước : 8,0 m³