XCTIS 020

XCTIS 020

 • Xe cơ sở : ISUZU QKR55F-16
 • Tự trọng : 2.795 kg
 • Tải trọng : 2.000 kg
 • Tổng trọng tải : 4.990 kg
 • Thể tích bồn chứa nước : 2,0 m³
XCTHI 050

XCTHI 050

 • Xe cơ sở: Hino FC9JESW 
 • Tự trọng : 5.205 kg
 • Tải trọng : 5.000 kg
 • Tổng trọng tải : 10.400 kg
 • Thể tích bồn chứa nước : 5,0 m³
XCTHI 080

XCTHI 080

 • Xe cơ sở: Hino FG8JJSB
 • Tự trọng : 6.905 kg
 • Tải trọng : 8.000 kg
 • Tổng trọng tải : 15.100 kg
 • Thể tích bồn chứa nước : 8,0 m³