CHCIS 020

CHCIS 020

 • Xe cơ sở: ISUZU NPR85K
 • Tổng trọng tải:  7.000 kg
 • Tải trọng: 2.450 kg

 

CHCIS 025

CHCIS 025

 • Xe cơ sở: ISUZU NPR85K
 • Tổng trọng tải:  7.000 kg
 • Tải trọng: 2.500 kg

 

CHCIS 040

CHCIS 040

 • Xe cơ sở: Isuzu NQR75L
 • Tổng trọng tải:  8.850 kg
 • Tải trọng: 4.000 kg

 

CHCIS 035

CHCIS 035

 • Xe cơ sở: ISUZU NQR75ME4
 • Tổng trọng tải:8.350 kg
 • Tải trọng: 2.450 kg