CHCIS 028

CHCIS 028

 • Xe cơ sở: ISUZU NPR85K
 • Tổng trọng tải: 7.500 kg
 • Tải trọng cho phép: 2.800 kg
 • Tải trọng bản thân: 4.505 kg
 • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4
 • Cơ cấu hạ sàn: Sàn nghiêng
CHCIS 023

CHCIS 023

 • Xe cơ sở: ISUZU NPR85K
 • Tổng trọng tải: 7.500 kg
 • Tải trọng cho phép: 2.300 kg
 • Tải trọng bản thân: 5.005 kg
 • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4
 • Cơ cấu hạ sàn: Sàn sát mặt đất
CHCIS 040

CHCIS 040

 • Xe cơ sở: ISUZU NQR75L
 • Tổng trọng tải: 9.150 kg
 • Tải trọng cho phép: 4.050 kg
 • Tải trọng bản thân: 4.905 kg
 • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4
 • Cơ cấu hạ sàn: Sàn nghiêng
CHCIS 024

CHCIS 024

 • Xe cơ sở: ISUZU NPR85M
 • Tổng trọng tải: 8.350 kg
 • Tải trọng cho phép: 2.450 kg
 • Tải trọng bản thân: 5.705 kg
 • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4
 • Cơ cấu hạ sàn: Sàn sát mặt đất
CHKHI 025

CHKHI 025

 • Xe cơ sở: HINO XZU730L- HKFTP3
 • Tổng trọng tải: 8.500 kg
 • Tải trọng cho phép: 2.500 kg
 • Tải trọng bản thân: 5.805 kg
 • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4
 • Cơ cấu hạ sàn: Sàn nghiêng
CHKIS 028

CHKIS 028

 • Xe cơ sở: ISUZU NQR75ME4
 • Tổng trọng tải: 9.500 kg
 • Tải trọng cho phép: 2.800 kg
 • Tải trọng bản thân: 6,505 kg
 • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4
 • Cơ cấu hạ sàn: Sàn sát mặt đất