XTCHI 030

XTCHI 030

  • Xe cơ sở: Hino XZU720L
  • Tải trọng : 3.000 kg
  • Tổng trọng tải : 7.500 kg
  • Thể tích bồn chứa nước : 3 m³
XTCHI 115

XTCHI 115

  • Xe cơ sở: Hino FM8JN7A
  • Tải trọng : 11.500 kg
  • Tổng trọng tải : 24.000 kg
  • Thể tích bồn chứa nước : 11,5 m³