ERMHD 028

ERMHD 028

 • Xe cơ sở : HYUNDAI NEW PORTER 150
 • Tải trọng : 800 kg
 • Tổng trọng tải : 3.500 kg
 • Dung tích tổng thể: 2,8 m³

RTDSU 020

RTDSU 020

 • Xe cơ sở : SUZUKI SK410K4
 • Tải trọng : 350 kg
 • Tổng trọng tải : 1.450 kg
 • Dung tích tổng thể: 2,0 m³

RTDHD 030

RTDHD 030

 • Xe cơ sở : HYUNDAI NEW PORTER 150
 • Tải trọng : 1.000 kg
 • Tổng trọng tải : 3.500 kg
 • Dung tích tổng thể: 3,0 m³

RTCIS 040

RTCIS 040

 • Xe cơ sở : ISUZU QKR77EF4
 • Tải trọng : 1.550 kg
 • Tổng trọng tải : 4.990 kg
 • Dung tích tổng thể: 4,0 m³

RTDIS 045

RTDIS 045

 • Xe cơ sở : ISUZU QKR77FE4
 • Tải trọng : 1.300 kg
 • Tổng trọng tải : 5.000 kg
 • Dung tích tổng thể: 4,5 m³

ERNHI 060

ERNHI 060

 • Xe cơ sở : Hino XZU342L
 • Tải trọng : 3.500 kg
 • Tổng trọng tải : 8.250 kg
 • Dung tích tổng thể : 6,0 m³
ERCHI 060

ERCHI 060

 • Xe cơ sở : Hino XZU342L
 • Tải trọng : 3.500 kg
 • Tổng trọng tải : 8.250 kg
 • Dung tích tổng thể : 6,0 m³
ERNHI 090

ERNHI 090

 • Xe cơ sở : Hino FC9JETC
 • Tải trọng : 4.800 kg
 • Tổng trọng tải : 11.00 kg
 • Dung tích tổng thể : 9,0 m³