XHBHI 062

XHBHI 062

 • Xe cơ sở: Hino FG8JJ7A
 • Tự trọng : 10.305 kg
 • Tải trọng : 5.500 kg
 • Tổng trọng tải : 16.000 kg
 • Thể tích bồn chứa bùn : 5,5 m³
XHBHI 095

XHBHI 095

 • Xe cơ sở: Hino FM8JN7A
 • Tải trọng : 9.500 kg
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Thể tích bồn chứa bùn : 9,5 m³
XTCHI 030

XTCHI 030

 • Xe cơ sở: Hino XZU720L
 • Tải trọng : 3.000 kg
 • Tổng trọng tải : 7.500 kg
 • Thể tích bồn chứa nước : 3 m³
XTCHI 115

XTCHI 115

 • Xe cơ sở: Hino FM8JN7A
 • Tải trọng : 11.500 kg
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Thể tích bồn chứa nước : 11,5 m³
XHTHI 041

XHTHI 041

 • Xe cơ sở: Hino FC9JETA
 • Tải trọng : 4.000 kg
 • Tổng trọng tải : 10.400 kg
 • Thể tích bồn chứa bùn : 2,8 m³
 • Thể tích bồn chứa nước : 1,3 
XHTIS 062

XHTIS 062

 • Xe cơ sở: Isuzu FVR34L
 • Tự trọng : 8.705 kg
 • Tải trọng : 6.200 kg
 • Tổng trọng tải : 15.100 kg
 • Thể tích bồn chứa bùn : 4,5 m³
 • Thể tích bồn chứa nước : 1,5 m³