XHBHI 062

XHBHI 062

 • Xe cơ sở: Hino FG8JJSB
 • Tự trọng : 8.705 kg
 • Tải trọng : 6.200 kg
 • Tổng trọng tải : 15.100 kg
 • Thể tích bồn chứa bùn : 5,8 m³
XHBHI 105

XHBHI 105

 • Xe cơ sở: Hino FM8JNSA
 • Tự trọng : 13.505 kg
 • Tải trọng : 10.300 kg
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Thể tích bồn chứa bùn : 10,0 m³
XTCHI 035

XTCHI 035

 • Xe cơ sở: Hino WU342L 
 • Tự trọng : 4.555 kg
 • Tải trọng : 3.500 kg
 • Tổng trọng tải : 8.250 kg
 • Thể tích bồn chứa nước : 3,5 m³
XTCHI 122

XTCHI 122

 • Xe cơ sở: Hino FM8JNSA 
 • Tự trọng : 11.305 kg
 • Tải trọng : 12.500 kg
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Thể tích bồn chứa nước : 12,5 m³
XHTHI 042

XHTHI 042

 • Xe cơ sở: Hino FC9JESW
 • Tự trọng : 6.055 kg
 • Tải trọng : 4.150 kg
 • Tổng trọng tải : 10.400 kg
 • Thể tích bồn chứa bùn : 2,6 m³
 • Thể tích bồn chứa nước : 1,3 
XHTIS 062

XHTIS 062

 • Xe cơ sở: Isuzu FVR34L
 • Tự trọng : 8.705 kg
 • Tải trọng : 6.200 kg
 • Tổng trọng tải : 15.100 kg
 • Thể tích bồn chứa bùn : 4,5 m³
 • Thể tích bồn chứa nước : 1,5 m³