Trạm trung chuyển rác kín

Trạm trung chuyển rác kín

Công suất hoạt động:  ≥ 100 tấn / ngày / thiết bị ép
Loại xe đầu vào: Tất cả các loại xe chở rác có tải trọng lên đến 7 tấn 
Loại xe đầu ra: Xe hooklift và thùng chứa rác