CCFHI 050

CCFHI 050

 • Xe cơ sở: Hino FC9JETC
 • Cabin: Cabin đơn
 • Tải trọng cho phép: 4.850 kg
 • Tổng trọng tải: 11.000 kg
 • Thể tích bồn chứa nước : 4,3 m³
 • Thể tích bồn chứa foam: 0,5 m³
 • Bơm và thiết bị chữa cháy: Rosenbauer (Áo)
 • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4
  CCFHI 060

  CCFHI 060

  • Xe cơ sở: Hino FG8JJ7A
  • Cabin: Cabin đôi
  • Tải trọng cho phép: 6.000 kg
  • Tổng trọng tải: 16.000 kg
  • Thể tích bồn chứa nước : 5,0 m³
  • Thể tích bồn chứ foam: 1,0 m³
  • Bơm và thiết bị chữa cháy: Rosenbauer (Áo)
  • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4
  CCFHI 100

  CCFHI 100

  • Xe cơ sở: Hino HINO FM8JN7A
  • Cabin: Cabin đôi
  • Tải trọng cho phép: 10.000 kg
  • Tổng trọng tải: 24.000 kg
  • Thể tích bồn chứa nước : 8,0 m³
  • Thể tích bồn chứ foam: 2,0 m³
  • Bơm và thiết bị chữa cháy: Rosenbauer (Áo)
  • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4
  CCFHI 065

  CCFHI 065

  • Xe cơ sở: Hino FG8JJ7A
  • Cabin: Cabin đơn
  • Tải trọng cho phép: 6.600 kg
  • Tổng trọng tải: 15.700 kg
  • Thể tích bồn chứa nước : 5,5 m³
  • Thể tích bồn chứ foam: 1,0 m³
  • Bơm và thiết bị chữa cháy: Rosenbauer (Áo)
  • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4