CCFHI 045

CCFHI 045

 • Xe cơ sở: Hino FC9JESW
 • Tổng trọng tải: 10.400 kg
 • Bơm và thiết bị chữa cháy: Rosenbauer (Áo)

 

CCFHI 060

CCFHI 060

 • Xe cơ sở: Hino FG8JJSB
 • Tổng trọng tải: 15.100 kg
 • Cabin: đôi
 • Bơm chữa cháy: Rosenbauer (Áo)
CCFHI 065

CCFHI 065

 • Xe cơ sở: Hino FG8JJSB
 • Tổng trọng tải: 15.100 kg
 • Bơm chữa cháy: Rosenbauer (Áo)

 

CCFHI 100

CCFHI 100

 • Xe cơ sở: Hino FMJNSA
 • Tổng trọng tải: 24.000 kg
 • Bơm và thiết bị chữa cháy: Rosenbauer (Áo)

 

CCBHI 059

CCBHI 059

 • Xe cơ sở: Hino FG8JJSB
 • Tổng trọng tải: 15.100 kg
 • Bơm và thiết bị chữa cháy: Rosenbauer (Áo)