Chứng nhận

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng TCVN ISO 9001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 của Xí nghiệp Cơ khí Ô tô Chuyên dùng An Lạc (SP.SAMCO) được cấp bởi Quacert vào ngày 22/11/2012

Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp Trạm ép rác được cấp bởi Cục sở hữu trí tuệ số 30633

Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp Nắp đậy thùng xe ép rác được cấp bởi Cục sở hữu trí tuệ số 19320