Chứng nhận

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng TCVN ISO 9001 : 2008 / ISO 9001 : 2008 của Xí nghiệp Cơ khí Ôtô Chuyên dùng An Lạc (SP.SAMCO) được cấp bởi Quacert vào ngày 22/11/2012