BBSHI 033

BBSHI 033

  • Xe cơ sở : Hino
  • Tự trọng : 4.005 kg
  • Tải trọng : 3.300 kg
  • Tổng trọng tải : 7.500 kg
BBSHI 078

BBSHI 078

  • Xe cơ sở : Hino
  • Tự trọng : 7.800 kg
  • Tải trọng : 7.105 kg
  • Tổng trọng tải : 15.100 kg