BBSHI 033

BBSHI 033

  • Xe cơ sở : Hino XZU720L
  • Tự trọng : 4.005 kg
  • Tải trọng : 3.300 kg
  • Tổng trọng tải : 7.500 kg
BBSHI 078

BBSHI 078

  • Xe cơ sở : Hino FG88JJ7A
  • Thể tích thùng chứa: 6,5 m3
  • Tải trọng : 7.400 kg
  • Tổng trọng tải : 15.600 kg