HERHI 160

HERHI 160

 • Xe cơ sở: Hino FM8JN7A
 • Tải trọng cho phép : 10.000 kg
 • Tổng tải trọng : 24.000 kg
 • Thể tích thùng chứa : 16 m³
HTRHI 200

HTRHI 200

 • Xe cơ sở: Hino FM8JN7A
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Tải trọng cho phép: 10.000 kg
 • Thể tích bồn chứa: 20m³
HTRHI 220

HTRHI 220

 • Xe cơ sở: Hino FM8JN7A
 • Tải trọng cho phép : 10.000 kg
 • Tổng tải trọng : 24.000 kg
 • Thể tích thùng chứa : 22,0 m³
HTBHI 095

HTBHI 095

 • Xe cơ sở: Hino FM8JN7A
 • Tải trọng cho phép : 9.500 kg
 • Tổng tải trọng : 24.000 kg
 • Thể tích thùng chứa : 9,5m³