HTEHI 200

HTEHI 200

 • Xe cơ sở : Hino FM8JN7A
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Tải trọng cho phép : 10.350 kg
 • Dung tích tổng thể : 20 m³
 • Tiêu chuẩn khí thải : EURO 4
HTRHI 220

HTRHI 220

 • Xe cơ sở: Hino FM8JN7A
 • Tải trọng cho phép : 10.000 kg
 • Tổng tải trọng : 24.000 kg
 • Thể tích thùng chứa : 22 m³
 • Tiêu chuẩn khí thải : EURO 4
HERHI 160

HERHI 160

 • Xe cơ sở : Hino FM8JN7A
 • Tải trọng cho phép : 10.000 kg
 • Tổng tải trọng : 24.000 kg
 • Thể tích thùng chứa : 16 m³
 • Tiêu chuẩn khí thải : EURO 4
HTBHI 095

HTBHI 095

 • Xe cơ sở: Hino FM8JN7A
 • Tải trọng cho phép : 9.500 kg
 • Tổng tải trọng : 24.000 kg
 • Thể tích thùng chứa : 9,5 m³
 • Tiêu chuẩn khí thải : EURO 4