HERHI 105

HERHI 105

 • Xe cơ sở: Hino FM8JNSA 6x4 
 • Tự trọng : 13.505 kg
 • Tải trọng cho phép : 10.300 kg
 • Tổng tải trọng : 24.000 kg
 • Thể tích thùng chứa : 15,4m³
HTEHI 107

HTEHI 107

 • Xe cơ sở: Hino FM8JPSA
 • Tải trọng cho phép : 10.700 kg
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Tự trọng: 13.105kg
 • Thể tích bồn chứa: 16m³
HTRHI 110

HTRHI 110

 • Xe cơ sở: Hino FM8JNSA
 • Tự trọng : 12.305 kg
 • Tải trọng cho phép : 11.500 kg
 • Tổng tải trọng : 24.000 kg
 • Thể tích thùng chứa : 20,0 m³
HTBHI 115

HTBHI 115

 • Xe cơ sở: Hino FM8JNSA 
 • Tự trọng : 12.305 kg
 • Tải trọng cho phép : 11.500 kg
 • Tổng tải trọng : 24.000 kg
 • Thể tích thùng chứa : 11,0 m³