TRDHI 054

TRDHI 054

 • Xe cơ sở: Hino FC9JESW
 • Tổng trọng tải: 10.400 kg
 • Tự trọng: 4.805 kg
 • Tải trọng cho phép: 5.400 kg
 • Thể tích bồn chứa: 5,4 m³
TRDHI 080

TRDHI 080

 • Xe cơ sở: Hino FG8JJSB
 • Tổng trọng tải: 15.100 kg
 • Tự trọng: 6.905 kg
 • Tải trọng cho phép: 8.000 kg
 • Thể tích bồn chứa: 8,0 m³
TRDHI 140

TRDHI 140

 • Xe cơ sở: Hino FM8JNSA
 • Tổng trọng tải: 24.000 kg
 • Tự trọng: 10.005 kg
 • Tải trọng cho phép: 13.800 kg
 • Thể tích bồn chứa: 14,0 m³