TRDHI 054

TRDHI 054

 • Xe cơ sở: Hino FC9JETA
 • Tổng trọng tải: 10.400 kg
 • Tải trọng cho phép: 5.400 kg
 • Thể tích bồn chứa: 5,4 m³
TRDHI 080

TRDHI 080

 • Xe cơ sở: Hino FG8JJ7A
 • Tổng trọng tải: 16.000 kg
 • Tải trọng cho phép: 7.900 kg
 • Thể tích bồn chứa: 8,0 m³
TRDHI 130

TRDHI 130

 • Xe cơ sở: Hino FM8JN7A
 • Tổng trọng tải: 24.000 kg
 • Tải trọng cho phép: 13.000 kg
 • Thể tích bồn chứa: 13,0 m³