TRDHI 058

TRDHI 058

 • Xe cơ sở: Hino FC9JETC
 • Tổng trọng tải: 11.000 kg
 • Tải trọng cho phép: 5.800 kg
 • Thể tích bồn chứa: 6,0 m³
 • Bơm nước: Pentax (Ý)
 • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4
TRDHI 079

TRDHI 079

 • Xe cơ sở: Hino FG8JJ7A
 • Tổng trọng tải: 16.000 kg
 • Tải trọng cho phép: 7.900 kg
 • Thể tích bồn chứa: 8,0 m³
 • Bơm nước: Pentax (Ý)
 • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4
TRDHI 130

TRDHI 130

 • Xe cơ sở: HINO FM8JN7A
 • Tải trọng cho phép: 13.000 kg
 • Tổng trọng tải: 24.000 kg
 • Thể tích bồn chứa nước : 13,0 m³
 • Bơm nước: Pentax (Ý)
 • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4