TRDHI 060

TRDHI 060

 • Xe cơ sở: Hino FC9JETC
 • Tổng trọng tải: 11.000 kg
 • Tải trọng cho phép: 6.000 kg
 • Thể tích bồn chứa: 6,0 m³
TRDHI 080

TRDHI 080

 • Xe cơ sở: Hino FG8JJ7A
 • Tổng trọng tải: 16.000 kg
 • Tải trọng cho phép: 7.900 kg
 • Thể tích bồn chứa: 8,0 m³
TRDHI 130

TRDHI 130

 • Xe cơ sở: Hino HINO FM8JN7A
 • Tải trọng cho phép: 13.000 kg
 • Tổng trọng tải: 24.000 kg
 • Thể tích bồn chứa nước : 13,0 m³
 • Lăng giá: Rosenbauer (Áo)
 • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4