TNNIS 130

TNNIS 130

 • Xe cơ sở : Isuzu QKR55F
 • Khối lượng bản thân : 3.400 kg
 • Cẩu nâng : DASAN DAP-130
 • Chiều cao làm việc tối đa : 13,0 m
TNNIS 150

TNNIS 150

 • Xe cơ sở : Isuzu QKR77FE4
 • Khối lượng bản thân : 3.595 kg
 • Cẩu nâng : DASAN DAP-150
 • Chiều cao làm việc tối đa : 15,0 m
TNNIS 180

TNNIS 180

 • Xe cơ sở : Isuzu QKR55H
 • Khối lượng bản thân : 4.300 kg
 • Cẩu nâng : DASAN CT-180
 • Chiều cao làm việc tối đa : 18,0 m