TNNIS 130

TNNIS 130

 • Xe cơ sở : Isuzu QKR55F
 • Khối lượng bản thân : 3.400 kg
 • Cẩu nâng : DASAN DAP-130
 • Chiều cao làm việc tối đa : 13,0 m
TNNIS 150

TNNIS 150

 • Xe cơ sở : HYUNDAI NEW MIGHTY N250
 • Tải trọng bản thân : 3.525 kg
 • Tải trọng cho phép: 1.000 kg
 • Tổng trọng tải: 4.720 kg
 • Cẩu nâng : DASAN DAP-150
 • Chiều cao làm việc tối đa : 15,0 m
 • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4
TNNIS 180

TNNIS 180

 • Xe cơ sở : Isuzu QKR55H
 • Khối lượng bản thân : 4.300 kg
 • Cẩu nâng : DASAN CT-180
 • Chiều cao làm việc tối đa : 18,0 m