MPDIS

MPDIS

  • Xe cơ sở : Isuzu FVR34Q
  • Khối lượng bản thân : 13.700 kg
  • Tổng trọng tải : 13.895 kg