DAP-105

DAP-105

Chiều cao làm việc: 10,5 m
Bán kính làm việc: 6 m
Tải trọng làm việc: 200 kg
Tổng trọng tải đề nghị: 3,5 t
DAP-130

DAP-130

Chiều cao làm việc: 13 m
Bán kính làm việc: 7,8 m
Tải trọng làm việc: 200 kg
Tổng trọng tải đề nghị: 3,5 t
DAP-150

DAP-150

Chiều cao làm việc: 15 m
Bán kính làm việc: 8 m
Tải trọng làm việc: 200 kg
Tổng trọng tải đề nghị: 3,5 t
CT-180

CT-180

Chiều cao làm việc: 18 m
Bán kính làm việc: 8,5 m
Tải trọng làm việc: 300 kg
Tổng trọng tải đề nghị: 4,5 t
CT-240

CT-240

Chiều cao làm việc: 23,7 m
Bán kính làm việc: 14 m
Tải trọng làm việc: 300 kg
Tổng trọng tải đề nghị: 7,5 t
DS-280

DS-280

Chiều cao làm việc: 26,1 m
Bán kính làm việc: 14 m
Tải trọng làm việc: 300 kg
Tổng trọng tải đề nghị: 10 t