SKLIS 020

SKLIS 020

  • Xe cơ sở: Isuzu NLR55E
  • Tổng trọng tải : 3.400 kg
  • Diện tích sàn : 20 m²
SKLIS 045

SKLIS 045

  • Xe cơ sở: Isuzu NQR75L
  • Tổng trọng tải : 8.850 kg
  • Diện tích sàn : 45 m²
SKLHI 083

SKLHI 083

  • Xe cơ sở: Hino FG8JPSB
  • Tổng trọng tải : 15.100 kg
  • Diện tích sàn : 82,5 m²