UR-V290K

UR-V290K

Tải trọng nâng: 3030 kg 
Chiều dài cần (tối đa): 12,8 m
Tự trọng (tiêu chuẩn): 805 kg
Tổng trọng tải đề nghị: 7,5 t
UR-V340K

UR-V340K

Tải trọng nâng: 3030 kg 
Chiều dài cần (tối đa): 14,61 m
Tự trọng (tiêu chuẩn): 945 kg
Tổng trọng tải đề nghị: 11 t
UR-V370K

UR-V370K

Tải trọng nâng: 3030 kg 
Chiều dài cần (tối đa): 14,42 m
Tự trọng (tiêu chuẩn): 1080 kg
Tổng trọng tải đề nghị: 11 t
UR-V550K-TH

UR-V550K-TH

Tải trọng nâng: 5050 kg 
Chiều dài cần (tối đa): 13,38 m
Tự trọng (tiêu chuẩn): 1500 kg
Tổng trọng tải đề nghị: 16 t
UR-V630K-CNB

UR-V630K-CNB

Tải trọng nâng: 6350 kg 
Chiều dài cần (tối đa): 13,38 m
Tự trọng (tiêu chuẩn): 1625 kg
Tổng trọng tải đề nghị: ≥15 t
UR-V800YK-CNB

UR-V800YK-CNB

Tải trọng nâng: 8070 kg 
Chiều dài cần (tối đa): 15,9 m
Tự trọng (tiêu chuẩn): 2820 kg
Tổng trọng tải đề nghị: ≥ 15 t
Cẩu tự hành bánh xích cỡ nhỏ

Cẩu tự hành bánh xích cỡ nhỏ

Tải trọng nâng: 995~10140 kg 
Chiều dài cần: 5,49~23,1 m
Chiều cao nâng trên mặt đất: 5,6~22,8 m
Chiều cao nâng dưới mặt đất: 10,5~30 m