SAMCO bàn gian và tổ chức hướng dẫn sử dụng thiết bị thăm dò đường ống CCTV

Từ ngày 13 - 18/08/2018, Samco kết hợp cùng Vinacomin và Cues tổ chức bàn gian và hướng dẫn sử dụng thiết bị thăm dò đường ống CCTV cho BIWASE.

Hệ thống kiểm tra khảo sát đường ống, giám sát truyền hình bởi camera truyền hình màu, đầu camera có thể quay được, sử dụng trong các đường ống có đường kính trong từ 150mm đến 1200mm. Hệ thống theo dõi và vận hành có bộ kiểm tra loại tự hành điều khiển từ xa. Thiết bị lắp đặt trên xe đẩy đồng bộ, model K2, mang thương hiệu Cues - Mỹ. 

Một số hình ảnh của bàn giao và huấn luyện: