SAMCO bàn giao 01 Xe đầu kéo - rơ móc cho Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật và Đầu tư Ngọc Long

SAMCO bàn giao 01 Xe đầu kéo - rơ móc cho Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật và Đầu tư Ngọc Long

Ngày 28/03/2017, SAMCO đã bàn giao 1 chiếc xe đầu kéo - rơ móc cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Đầu tư Ngọc Long.
Xem thêm
SAMCO bàn giao 01 Xe hút bùn thông cống cho Công ty CP Khu Công nghiệp Thành Thành Công

SAMCO bàn giao 01 Xe hút bùn thông cống cho Công ty CP Khu Công nghiệp Thành Thành Công

<p>Ngày 16/03/2017, SAMCO đã bàn giao 1 chiếc xe hút bùn thông cống cho Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công.</p>
Xem thêm
SAMCO bàn giao 02 xe ép rác cho Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 2

SAMCO bàn giao 02 xe ép rác cho Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 2

<p>Sáng ngày 13/03/2017, SAMCO đã bàn giao 02 chiếc xe ép rác cho Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 2.</p>
Xem thêm
SAMCO bàn giao 01 xe ép rác cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Phú Hòa

SAMCO bàn giao 01 xe ép rác cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Phú Hòa

<p>Chiều ngày 24/02/2017, SAMCO đã bàn giao 01 chiếc xe ép rác cho Phòng Kinh tế và Hạ Tầng Huyện Phú Hòa.</p>
Xem thêm
SAMCO bàn giao và huấn luyện 01 xe chữa cháy cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An

SAMCO bàn giao và huấn luyện 01 xe chữa cháy cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An

<p>Ngày 20/02/2017, SAMCO đã bàn giao 01 chiếc xe chữa cháy cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An.</p>
Xem thêm
SAMCO bàn giao 04 xe ép rác cho Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 9

SAMCO bàn giao 04 xe ép rác cho Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 9

Sáng ngày 24/01/2017, 04 chiếc xe ép rác máng đã có chuyển khởi hành đầu tiên và được bàn giao hoàn tất cho Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 9.
Xem thêm