Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Ô tô Chuyên dùng Samco

Ngày 20/12/2018, SP.SAMCO tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy ô tô chuyên dùng Samco. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm củng cố kiến thức PCCC, cứu nạn cứu hộ, cũng như rà soát các phương tiện phòng chống chảy nổ để đảm bảo an toàn cho người lao động và hạn chế thấp nhất các thiệt hại về tài sản.

Một số hình ảnh của buổi diễn tập: