Cho vay mua xe chuyên dùng bảo vệ môi trường

1. Đối tượng được cho vay với lãi suất ưu đãi: 

Đối tượng được cho vay với lãi suất ưu đãi là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các dự án trong lĩnh vực sau: 

 • Đầu tư dịch vụ xử lý môi trường (đầu tư trang thiết bị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải,…); 
 • Các hạng mục đầu tư về kiểm soát ô nhiễm (hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn,…);
 • Sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, đầu tư công nghệ thân thiện môi trường; 
 • Đầu tư mua mới xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch; 
 • Tiết giảm, tái sử dụng, tái chế (nhựa, giấy,…); 
 • Tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn,…; 
 • Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học… 

 2. Điều kiện cho vay với lãi suất ưu đãi: 

 • Là các đối tượng được nêu trên.
 • Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có). 
 • Chủ đầu tư dự án phải có khả năng tài chính đảm bảo thực hiện được tối thiểu 30% giá trị của các dự án đầu tư. 
 • Đơn vị nhận vay vốn có tài sản bảo đảm bằng các hình thức cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh của bên thứ ba theo quy định. 

3. Thời gian và hạn mức cho vay với lãi suất ưu đãi: 

 • Thời gian cho vay không quá 05 (năm) năm đối với một dự án đầu tư. 
 • Hạn mức cho vay không vượt 70% tổng mức đầu tư của dự án.  

4. Lãi suất cho vay ưu đãi: 

Mức lãi suất hiện tại: 4,27%/năm. 

Liên hệ SAMCO để được tư vấn về sản phẩm và chính sách cho vay:

ĐT: (028) 37527005 – (028) 37527375

HOTLINE: 0934 113 196