CBCNV SP.SAMCO tham gia nghỉ dưỡng tại khu du lịch Mũi Né - Phan Thiết

Từ ngày 07 - 09.06.2019, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV SP.SAMCO đã có chuyến đi nghỉ mát tại khu du lịch Mũi Né - Phan Thiết với nhiều chương trình, hoạt động cự kỳ thú vị. Với mục đích thắt chặt thêm tinh thần gắn kết của tất cả thành viên, chuyến đi đã khép lại với những kỷ niệm, hình ảnh đẹp đối với từng cá nhân tham gia. Chuyến đi cũng chính là động lực cho từng thành viên thêm gắn bó, yêu mến công ty và cống hiến nhiều hơn nữa cho công việc, bên cạnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. 

Một số hình ảnh thú vị trong chuyến đi tại Mũi Né - Phan Thiết: 

 


 


Ảnh: Trường Đô