XHTIS 056

XHTIS 056

 • Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A
 • Tự trọng : 10.005 kg
 • Tải trọng : 5.600 kg
 • Tổng trọng tải : 15.800 kg
 • Thể tích bồn chứa bùn : 4,0 m³
 • Thể tích bồn chứa nước : 1,5 m³
XHTHI 045

XHTHI 045

 • Xe cơ sở: Hino FC9JETC
 • Tải trọng : 4.500 kg
 • Tổng trọng tải : 11.000 kg
 • Thể tích bồn chứa bùn : 3,0 m³
 • Thể tích bồn chứa nước : 1,5

XHBHI 095

XHBHI 095

 • Xe cơ sở: Hino FM8JN7A
 • Tải trọng : 9.500 kg
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Thể tích bồn chứa bùn : 9,5 m³
XHBHI 062

XHBHI 062

 • Xe cơ sở: Hino FG8JJ7A
 • Tự trọng : 10.305 kg
 • Tải trọng : 5.500 kg
 • Tổng trọng tải : 16.000 kg
 • Thể tích bồn chứa bùn : 5,5 m³