ERMHI 090

ERMHI 090

 • Xe cơ sở : Hino FC9JETC
 • Tải trọng cho phép: 4.700 kg
 • Tổng trọng tải : 11.000 kg
 • Dung tích tổng thể : 9,0 m³
 • Tiêu chuẩn khí thải : EURO 4
ERNHI 090

ERNHI 090

 • Xe cơ sở : Hino FC9JETC
 • Tải trọng cho phép : 4.700 kg
 • Tổng trọng tải : 11.000 kg
 • Dung tích tổng thể : 9,0 m³
 • Tiêu chuẩn khí thải : EURO 4
ERMHI 125

ERMHI 125

 • Xe cơ sở : Hino FG8JJ7A
 • Tải trọng cho phép : 6.400 kg
 • Tổng trọng tải : 16.000 kg
 • Dung tích tổng thể : 14,0 m3
 • Tiêu chuẩn khí thải : EURO 4
ERNHI 125

ERNHI 125

 • Xe cơ sở : Hino FG8JJ7A
 • Tải trọng : 6.200 kg
 • Tổng trọng tải : 16.000 kg
 • Dung tích tổng thể : 14,0 m³
 • Tiêu chuẩn khí thải : EURO 4
ERMHI 180

ERMHI 180

 • Xe cơ sở : Hino FM8JN7A
 • Tải trọng : 10.300 kg
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Dung tích tổng thể : 20,0 m³
 • Tiêu chuẩn khí thải : EURO 4
ERNHI 180

ERNHI 180

 • Xe cơ sở : Hino FM8JN7A
 • Tải trọng : 10.500 kg
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Dung tích tổng thể : 20,0 m3