ERMHI 125

ERMHI 125

 • Xe cơ sở : Hino FG8JJ7A
 • Tải trọng : 6.200 kg
 • Tổng trọng tải : 16.000 kg
 • Dung tích tổng thể : 15,0 m3
ERNHI 125

ERNHI 125

 • Xe cơ sở : Hino FG8JJ7A
 • Tải trọng : 6.200 kg
 • Tổng trọng tải : 16.000 kg
 • Dung tích tổng thể : 15,0 m³
ERCHI 125

ERCHI 125

 • Xe cơ sở : Hino FG8JJ7A
 • Tải trọng : 6.200 kg
 • Tổng trọng tải : 16.000 kg
 • Dung tích tổng thể: 15,0 m³
ERNHI 180

ERNHI 180

 • Xe cơ sở : Hino FM8JN7A
 • Tải trọng : 10.500 kg
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Dung tích tổng thể : 20,0 m3
ERMHI 180

ERMHI 180

 • Xe cơ sở : Hino FM8JN7A
 • Tải trọng : 10.300 kg
 • Tổng trọng tải : 24.000 kg
 • Dung tích tổng thể : 20,0 m³