Trạm ép rác kín

Trạm ép rác kín

Công suất hoạt động mỗi đầu ép: 150 tấn / ngày
Loại xe đầu vào: Xe rác có trọng tải dưới 4 tấn rưỡi (tùy theo thiết kế)
Loại xe đầu ra: Xe hooklift