Trạm ép rác kín

Trạm ép rác kín

Công suất hoạt động: 30 ~ 300 tấn / ngày
Loại xe đầu vào: Xe rác có trọng tải dưới 4 tấn rưỡi (tùy theo thiết kế)
Loại xe đầu ra: Xe hooklift hoặc xe ép rác có trang bị máng ủi