BTDHI 060

BTDHI 060

 • Xe cơ sở: Hino FC9JESW
 • Tự trọng: 4.205 kg
 • Tải trọng cho phép: 6.000 kg
 • Tổng trọng tải: 10.400 kg

 

BTDHI 088

BTDHI 088

 • Xe cơ sở: Hino FG8JJSB
 • Tải trọng cho phép: 8.750 kg
 • Tổng trọng tải: 15.100 kg

 

BTDIS 010

BTDIS 010

 • Xe cơ sở: Isuzu NLR55E
 • Tự trọng: 2.205 kg
 • Tải trọng cho phép: 1.000 kg
 • Tổng trọng tải: 3.400 kg